Wojciech Giertych OP

Wiara a wolność

Książka w przystępny sposób tłumaczy zależność wiary i wolności. Ciekawe, nowatorskie, choć oparte na nauce św. Tomasza z Akwinu, nauczanie znanego autora rzuca światło na trudne do zrozumienia wybory ludzkie. Wolności trzeba się uczyć, w niej się zaprawiać, pamiętając ciągle, iż przede wszystkim jest ona wolnością do, a nie wolnością od. Trzeba wiedzieć do czego można jej użyć i jak ją w sobie zagospodarować. Trzeba także umieć rozpoznawać niedobre schematy myślowe i odruchy niesione z zewnątrz przez otoczenie, jak również i te, które są wewnątrz, w własnej psychice. One definiują wolność i z nich trzeba umieć się uwalniać. W książce znajduje się też bardzo ciekawa analiza wolności na różne sposoby rozumianej w różnych cywilizacjach, tutaj autor wspiera się opracowaniami Feliksa Konecznego.

Autor jest Teologiem Domu Papieskiego, czyli osobą odpowiedzialną za ortodoksję pism Ojca świętego, a jednocześnie jest wykładowcą na rzymskim Uniwersytecie Angelicum.

Zobacz pierwsze rozdziały

Okładka miękka.

;