Link do zgłoszeń

Link do sklepu


Regulamin Konkursu Czytelniczego Przygotowującego do Pierwszej Komunii

 1. Celem konkursu jest zmotywowanie dzieci do lepszego przygotowania się do przyjęcia Pierwszej Komunii poprzez przeczytania wartościowych książek. W czasie edukacji zdalnej, ograniczeń uczestnictwa w liturgii, braku możliwości prowadzenia wykładów dla rodziców takie przygotowanie za pośrednictwem wartościowych lektur może być dobrym uzupełnieniem do tego co oferuje szkoła czy parafia. Autor książek jest katechetą, który przygotował setki dzieci do Pierwszej Komunii. Książki zawierają prawdy wiary, opisy sakramentów, wyjaśnienie dekalogu oraz wprowadzenie w życie modlitwą. Książki są pięknie zilustrowane i napisane wartkim językiem. Są to książki przygodowe, w których bohaterami są dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii.

 2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, które przystąpią w roku 2021 do Komunii Świętej. Konkurs trwa w miesiącach luty-kwiecień 2021.

 3. Konkurs polega na przeczytaniu książek autorstwa Piotra Giertycha pt: Piotrek i Ania idą do Pierwszej Komunii oraz Jacek, Kasia i ich Msza oraz zdaniu egzaminów. Najlepiej, aby dzieci same czytały książki, ale mogą dzieciom czytać rodzice, można także korzystać z audiobooka.

 4. Przystąpienie do konkursu następuje po zgłoszeniu dokonanym przez formularz na stronie www.giertych-wydawnictwo.pl oraz po opłaceniu kosztów konkursu – www.giertych-wydawnictwo.pl/4-sklep.html Koszt uczestnictwa jednego dziecka = 19 zł.

 5. Egzamin odbędzie się w formie ustnej (nagranie mp3 lub mp4). Dzieci odpowiedzą na pytania dotyczące treści książek. Pytania będą nakierowane na myślenie, a nie na pamięciowe opanowanie materiału. Nie będą stosowane testy. Pytania zostaną przesłane drogą mailową. Już w trakcie czytania rodzice powinni zadawać dzieciom proste pytania typu: co o tym sądzisz? Jak ty postąpiłbyś w takiej sytuacji, itd. które zachęcą do myślenia i rozważania zaproponowanych tekstów.

 6. Terminy:

1 stycznia: rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń; start konkursu

28 lutego: wysyłka pytań egzaminacyjnych do książki Piotrek i Ania idą do Pierwszej Komunii;

5 marca: termin nadsyłania nagrań z odpowiedzią;

10 marca: odesłanie ocen pierwszego egzaminu;

31 marca: wysyłka pytań egzaminacyjnych do drugiej książki – Jacek, Kasia i ich Msza.

5 kwietnia: termin nadsyłania nagrań z odpowiedzią;

10 kwietnia: odesłanie ocen pierwszego egzaminu;

 1. Każdy uczestnik, który zaliczy oba egzaminy otrzyma drogą elektroniczną dyplom potwierdzający udział w konkursie. Nagrodą dla uczestników będzie także spotkanie z autorem online, który opowie jak powstaje książka oraz anegdoty z tworzenia tych dwóch pozycji.

 2. Autor książek wybierze spośród uczestników osoby, które przejdą do etapu drugiego.

 3. Etap drugi będzie polegał na ponownym egzaminie, który odbędzie się online na platformie zoom. Uczniowie otrzymają dodatkowe pytania, na które będą musieli odpowiedzieć w stosownym czasie. Uczniowie, którzy zdobędą najlepsze wyniki otrzymają nagrody rzeczowe.

 4. Etap drugi odbędzie się w kwietniu w ustalonych z rodzicami terminach.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmieniania regulaminu.

 6. RODO. Osoby zgłaszające się wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Piotr Giertych-Wydawnictwo Giertych, NIP 7851393629.

;